Miten käsittelemme henkilötietoja?

Kun osallistut Kide Sciencen tarjoamille kursseille tai käytät tarjoamiamme palveluita, keräämme sinusta tietoja siinä määrin kuin on tarpeellista näiden palveluiden tarjoamiseksi. Tässä kerromme tarkemmin, mitä henkilötietoja keräämme toiminnassamme ja miten käsittelemme näitä tietoja.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kide Science Oy
Ruoholahdenkatu 8
00180 Helsinki
info@kidescience.com

2. Rekisterin nimi

Kidescience.com:n asiakasrekisteri.

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Keräämme asiakkaistamme seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Markkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat muut asiakassuhteen hoitoon, tarjottavaan palveluun ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja?

Käsittelemme Kide Sciencen asiakkaita koskevia tietoja siinä määrin, kuin Kide Science Oy:n palveluiden tarjoaminen ja toiminta edellyttää. Henkilötietoja käsitellään Kide Science Oy:n palveluiden tarjoamiseksi, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sinulla on aina oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä yllä kuvattujen yhteystietojen avulla.

5. Mistä saamme tiedot?

Kide Science kerää asiakkaita koskevat tiedot suoraan asiakkailta itseltään tarjoamiemme palveluiden yhteydessä.

6. Tietojen luovutus

Kide Science ei luovuta keräämiään henkilötietoja kolmansille, ellei se ole tapauskohtaisesti tarpeellista yllä kuvattuja tarkoituksia varten voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole teknisestä syystä palvelun tarjoamiseksi tarpeen. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan lain asettamia vaatimuksia.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Kide Sciencen järjestelmät ja tiedot on suojattu tarpeellisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Pääsy tietoihin edellyttää mm. henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

8. Kuinka kauan tallennamme tietojasi?

Kirjanpitoon liittyvät tiedot säilytämme niin kauan kuin soveltuva laki edellyttää. Tallennamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin kauan kuin tiedot ovat tarpeellisia kulloinkin kyseessä olevaa tietojenkäsittelyn tarkoitusta varten. Koska tämä aika on hyvin tapauskohtainen, arvioimme tietojemme tarpeellisuutta säännöllisin väliajoin ja poistamme tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää tarkastaa Kide Sciencen käsittelemät sinua koskevat tiedot sekä pyytää niiden poistoa ja korjaamista. Voit myös lähettää meille muita soveltuvaan tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön perustuvia pyyntöjä. Voit myös aina kieltää tietojesi käsittelyn uutiskirjeiden lähettämistä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyydämme lähettämään tällaiset pyynnöt yllä kohdassa 1 kuvattuun osoitteeseen.

Suomessa tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Jos sinulla on tietosuojavaltuutetun toimivaltaan liittyviä kysymyksiä tai jos haluat saattaa henkilötietojen käsittelyn Kide Sciencen tai muun tahon toiminnassa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun kuten sivustolla www.tietosuoja.fi neuvotaan.

10. Muuta

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta samalla kun kehitämme verkkosivujamme ja toimintaamme. Selosteen päivitetty versio on saatavilla verkkosivuiltamme.