Kide Science pedagoginen malli

Mielikuvitus mahdollistaa oppimisen!

Tiedekasvatusmallimme kehitettiin vuosien tutkimuksen tuloksena Helsingin Yliopistossa. Tässä mallissa yhdistämme leikin ja tiedekasvatuksen, sillä pieni lapsi oppii leikin kautta. Halusimme luoda leikillisen ilmiölähtöisen mallin, jonka avulla jo kolmevuotias voi aloittaa matkansa kriittisenä ajattelijana.

Eroamme kilpailevista tiedekasvatusmalleista, koska käytämme mielikuvituksellista tiedeympäristöä pedagogiikkamme pohjana. Tässä yhdistämme hands-on, hearts-on ja heads-on oppimisen leikillisessä ympäristössä, jossa aikuiset ja lapset ohjataan leikkimään yhdessä. Muut tekevät tiedekasvatusta teorialähtöisesti, mutta me lähestymme asiaa lapsen näkökulmasta tehdäksemme oppimisesta tehokkaampaa. Mielikuvitusta ei voi erottaa pienen lapsen oppimisprosessista - oppiminen tarvitsee mielikuvitusta!

Kide Science pedagoginen malli
Hearts On

Kutsumme pienet tutkijat kiehtovaan kuvitteelliseen ympäristöön, jossa ratkomme ongelmia. Tämä ympäristö on saanut nimen Supralaakso. Voimaannuttaaksemme pienet tutkijat aktiivisiksi oppijoiksi, lapset leikkivät tutkijan roolia, jotka selvittävät oikeita ongelmia, joita Supralaaksossa kohdataan.

Hands On

Auttaaksemme ystäviämme, jotka asuvat Supralaaksossa, teemme kokeellisia tutkimuksia. Hands-on -oppiminen on tehokas tapa yhdistää abstrakteja ilmiöitä oikean elämän havaintoihin.

Heads On

Kokeellisia tutkimuksia tehdessä keskitymme erityisesti tutkimisen taitojen harjoitteluun ja tieteellisen sanaston oppimiseen. Tutkimisen taitojen harjoittelu hyödyttää lapsia enemmän kuin ulkokohtaisten faktojen opettelu. Jos lapsi oppii tieteellisen ajattelun perusteita varhaislapsuudessa, sillä on valtava vaikutus hänen oppimisen taitoihin tulevaisuudessa.

Tutustu myös muihin tuotteisiimme!

Kirjat

Tee tiedetutkimuksia kotona kirjojemme avulla! Oppi&ilo yhteistyössä kanssamme on julkaissut Tiedeseikkailu-kirjasarjan, jossa seikkailevat Kide Science -tuokioista tutut Pii, Kelvin ja Hoseli-robotti. He johdattavat tarinoiden kautta ihmettelemään jotain arkisia, luonnontieteen ilmiöitä.

TV-sarja

Käy kurkkaamassa Yle Areenassa Pikku Kakkosessa esitetty “Tiedonjyvä” -ohjelmasarja. Jo 30 jaksoa on tuottanut Yle, yhteistyössä Kide Sciencen perustajien Jennin ja Ainon kanssa. Tiedonjyvän tavoitteena on ruokkia lasten uteliaisuutta. Ohjelmasarja tutustuttaa pieniä katsojia tieteellisen ajattelun peruselementteihin. Niiden avulla voi tutkailla, miten maailma meidän ympärillä toimii.