Kide Science käyttää varhaisessa tiedekasvatuksessa tieteellisen tutkimuksen kautta kehitettyä pedagogista mallia, jossa leikki ja tarinallisuus ovat tiedekasvatuksen keskeisiä lähestymistapoja.

Jenni Vartiainen 25.5.2020

Tiedettä lapsen kokoisesti: Kide Sciencen tarinallinen pedagogiikka toimii!

Kide Science käyttää varhaisessa tiedekasvatuksessa tieteellisen tutkimuksen kautta kehitettyä pedagogista mallia, jossa leikki ja tarinallisuus ovat tiedekasvatuksen keskeisiä lähestymistapoja. Tarkoituksena on, että tarinallisuus ja leikki auttavat lasta tieteellisen ajattelun ja tutkimisen taitojen harjoittelussa läpi tutkimisen prosessin. Selvitimme, miten huoltajat kokevat tämän kaltaisen pedagogisen lähestymistavan toimivan Kide Sciencen tiedekerhoissa.

Kyselyymme vastasi 163 huoltajaa, joiden 3 - 8 -vuotias lapsi oli osallistunut Kide -tiedekerhoon vuosien 2017 - 2019 aikana. Yleisesti huoltajat pitivät Kide -toimintaa loistavana ja he kokivat, että kerhojen tavoitteet täyttyvät erinomaisesti. Huoltajista 88% koki, että kerhojen tavoitteet täyttyivät hyvin tai erittäin hyvin. Tärkeämpää oli kuitenkin havaita, että huoltajat kokivat kerhojen pystyvän innostamaan lapset luonnontieteiden maailmaan. Jopa 90 % vastaajista arvioi, että kerhot saivat lapset innostumaan luonnontieteistä.

Tiedettä lapsen kokoisesti: Kide Sciencen tarinallinen pedagogiikka toimii!

Tarinat ja tutkiminen kiehtovat lapsia

Kyselyn vastausten perusteella huoltajat ovat yhtä mielisiä siitä, että tarinallisuus ja leikki ovat äärimmäisen tärkeitä lähestymistapoja, kun puhutaan varhaisesta tiedekasvatuksesta. Huoltajista 85 % kertoi, että lapset pitivät kerhojen tarinoista. Kukaan ei kokenut, että tarina ei olisi innostanut lasta lainkaan. Eräs huoltaja kertoo, että kerhoissa erityisen onnistunutta oli innostavat ja lapsen mielikuvitusta herättävät opetusmetodit ja niihin kytketyt tarinat. Toinen huoltaja komppaa ajatusta toteamalla, että on mahtavaa , että takit, suojalasit yms. tukevat ajatusta siitä, että lapsi on tosissaan tutkijana. Ylipäätään huoltajat kokivat, että leikki ja tutkijan rooliin meneminen olivat kerhojen onnistuneinta antia.

Kide-toiminnassa tarinallisuus nivoutuu saumattomasti yhteen tutkimusten tekemisen kanssa. Huoltajista 88% pitikin kerhojen tutkimuksia onnistuneina. “Sisältö oli hyvin suunniteltu! Kokonaisuus oli mietitty ja punainen lanka kulki läpi tapaamisten”, toteaa kyselyyn vastannut huoltaja. Varhaisessa tiedekasvatuksessa on tärkeää, että lapsella on aktiivinen rooli ja hänen toimijuuttaan tuetaan. Tämän huoltajat kokevat onnistuneen tiedekerhoissa: Kerhoissa on mielenkiintoiset ja riittävän helpot tehtävät ja lapsi pääsee itse tekemään ja kokeilemaan. Huoltajat hehkuttavat myös tapaa, jolla Kide Science tuo tieteen lapsen maailmaan. Lapsille kerrotaan tieteestä lapsen kokoisesti, painottaa eräs huoltaja.

Tiedettä lapsen kokoisesti: Kide Sciencen tarinallinen pedagogiikka toimii!

Ammattitaitoinen opettaja on Kide -tiedekerhojen sydän

Kide Sciencen sisällöt tuotetaan moniammatillisessa pedagogisessa tiimissä, jossa on osaajia sekä varhaiskasvatuksen, luonnontieteiden opetuksen että tarina- ja draamapedagogiikan osa-alueilta. Laadukkainkaan sisältö ei kuitenkaan välity ilman innostavaa ja rautaisen ammattitaitoista opettajaa. Kide Science kouluttaa kaikki opettajansa innovatiivisen verkkokoulutuksen kautta, jossa sovelletaan tekemällä oppimisen pedagogiikkaa. Huoltajien palautteen perusteella Kide Sciencen koulutus pystyy tarjoamaan opettajille hyvät tiedot ja taidot siitä, kuinka toteuttaa laadukasta tiedekasvatusta pienille lapsille. Huoltajista 95% piti Kide -opettajia ammattitaitoisina, ja 92 % arvioi, että opettajalla oli hyvä kyky innostaa lapsia.

Huoltajat kokivat merkitykselliseksi, että opettaja oli innostava ja itse innostunut aiheesta. “Ohjaaja on ollut mielestäni loistava ja innostunut ja innostanut lapsia tutkimaan”, hehkuttaa eräs kyselyyn vastannut huoltaja. Kide-opettajilla on hyvä asiantuntemus ja kyky toimia lasten kanssa. Opettajat osaavat ohjata toimintaa niin, että tutkiva ja ihmettelevä lapsi on keskiössä.

Lasten loistavaksi arvioima

Myös lapsilta tiedusteltiin, kuinka mieluinen kerho oli ollut. Lapset saivat antaa Kide-tiedekerholle 1 - 5 tähteä sen mukaan, kuinka kivaa kerhoissa oli ollut. Lapset antoivat tiedekerhoille keskimäärin huikeat 4,3 tähteä! Vaikka lapset kasvavat, lämmin muisto kerhoista säilyy. Kuten eräs huoltaja toteaa: Lapsi kävi kerhossa mielellään ja muistelee sitä hyvillä mielin! Kiitos!

Takaisin uutislistaukseen