Tiedekasvatusta Salossa on aikaisemminkin ollut projektinomaista, mutta nyt tiedekasvatus halutaan nostaa osaksi lapsen arkea jo neljässä päiväkodissa 24 opettajan voimin. Lisää innostuneita opettajia eri päiväkodeista saattaa tulla mukaan vielä tänä vuonna.

14.1.2021

Salossa kasvaa uteliaita pieniä tutkijoita koulutettujen tiedekasvatusopettajien avulla

Tiedekasvatusta Salossa on aikaisemminkin ollut projektinomaista, mutta nyt tiedekasvatus halutaan nostaa osaksi lapsen arkea jo neljässä päiväkodissa 24 opettajan voimin. Lisää innostuneita opettajia eri päiväkodeista saattaa tulla mukaan vielä tänä vuonna. 

Kide Science ja Salon kaupunki aloittivat yhteistyön viime vuonna ensin Anisten päiväkodissa, ja positiivisten kokemusten myötä tiedekasvatus tuli osaksi varhaiskasvatusta myös kolmessa muussa päiväkodissa Salossa: Mesikämmenessä, Sinilinnussa ja Tupuri-Anjalassa. Yhteistyöllä halutaan tukea opettajia leikillisen tiedekasvatuksen toteuttamisessa  3-6-vuotiaille lapsille.

Kide Science tarjoaa opettajille leikkiin perustuvan tarinallisten tuokiosuunnitelmien paketin ja sitä tukevan verkkokoulutuksen. Lähestymistapa pohjautuu FT​ Jenni Vartiaisen tutkimukseen, jonka myötä syntyi myös Kide Science -tiedekasvatusmalli. Lapset leikkivät tutkijaa, mutta samalla he rakentavat erittäin tärkeitä tutkimisen taitoja. Tämä tukee lapsen kriittisen ajattelun ja monilukutaidon kehittymistä. Onnistumisen kokemukset omista oivalluksista tukevat lapsen myönteistä kuvaa itsestään oppijana.

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että tiedekasvatuksen aloittaminen varhaisessa vaiheessa on perusteltua, sillä yleisen kiinnostuksen kausi alkaa noin kaksivuotiaana ja hiipuu koulun alkamisen aikoihin. Näinä vuosina lapsi on loputtoman kiinnostunut maailman toimintaperiaatteista.

Kide Science tukee lasten tieteellistä ajattelua leikillisen oppimisen avulla. “Näkemyksemme mukaan ilo ja leikillisyys ovat lapselle merkittävimmät motivaation lähteet. Mielikuvitusta ei voi erottaa pienen lapsen oppimisprosessista, koska oppiminen tarvitsee sitä, ja se korostuu erityisesti luovassa ongelmanratkaisussa. Villeimpienkin ajatusten pitää saada olla hyväksyttyjä, siten kasvaa rohkeus ajatella.”, FT Jenni Vartiainen toteaa.

“Paras palaute opettajille on ollut nähdä lasten innostus ja motivaatio tieteen pariin, ja se nostaa myös opettajien itsetuntoa tiedekasvattajina. Salon varhaiskasvatuksen henkilöstö innostui muiden opettajien suosittelemana Kide Science -tiedekasvatuksesta, joka vahvistaa päiväkodissa tehtävää tiedekasvatustyötä ja lisää henkilöstömme osaamista”, kertoo Mesikämmenen päiväkodin johtaja Sari Tuominen.

Suomessa Kide Sciencella on ollut yhteistyötä Salon lisäksi Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä, Touhula-päiväkotiketjun kanssa, myös Salossa. Sanoman Oppi&ilo kanssa Kide Science on julkaissut lasten tiedekirjasarjan: Tiedeseikkailu. Kide Science -perustajat Jenni Vartiainen ja Aino Kuronen ovat myös TV:stä tuttuja, sillä he ovat tehneet YLEn kanssa yhteistyössä Pikku Kakkosessa nähtävän Tiedonjyvä -ohjelmasarjan. Kansainvälisesti Kide Science -tiedekasvatusmallia hyödynnetään jo yli 20 maassa.   


Lisätietoja:

Kide Science: Toimitusjohtaja Sari Hurme-Mehtälä, sari@kidescience.com, 044 531 5134

Päiväkoti Mesikämmen, Salo: Päiväkodin johtaja Sari Tuominen, sari.tuominen@salo.fi, 044 778 7956

Takaisin uutislistaukseen