Lehdistötiedote 17.2.2020
Salon kaupunki haluaa panostaa tutkivaan toimintaan: Kide Science tuo tiedekasvatuksen osaksi lasten arkea.

Lehdistötiedote 17.2.2020

Salon kaupunki haluaa panostaa tutkivaan toimintaan: Kide Science tuo tiedekasvatuksen osaksi lasten arkea

Kide Science ja Salon kaupunki aloittavat yhteistyön vuoden 2020 aikana pilottivaiheisena kuuden varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Yhteistyöllä halutaan tukea opettajia leikillisen tiedekasvatuksen toteuttamisessa 4-6-vuotiaille lapsille.

Kide Science tarjoaa opettajille leikkiin perustuvan Kide-tuokiosuunnitelmien paketin ja sitä tukevan koulutuksen. Lähestymistapa pohjautuu FT​ Jenni Vartiaisen tutkimukseen Helsingin yliopistossa, jonka myötä syntyi myös Kide Science -tiedekasvatusmalli. Kide Sciencen tiedekasvatusmalli tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella luonnontieteitä ja tutkimisen taitoja ​leikillisin keinoin, jonka avulla jo kolmevuotias voi aloittaa matkansa kohti uteliasta, mutta kriittistä ajattelijaa.

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. “Kide Sciencen tuokiosuunnitelmissa käytämme mielikuvituksellista tutkivaan toimintaan kutsuvaa ympäristöä pedagogiikkamme pohjana. Kokeellisia tutkimuksia tehdessä keskitymme erityisesti tutkimisen taitojen harjoitteluun ja lasten luontaisen uteliaisuuden vaalimiseen . Tutkimisen taitojen varhainen harjoittelu hyödyttää lapsia kaikilla oppimisen osa-alueilla. ”, kertoo Kide Science perustaja ja tutkija Jenni Vartiainen.

“Salon varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistui Jenni Vartiaisen tiedekasvatuskoulutukseen. Koulutuksen innoittamana Anisten henkilökunta on nostanut kehittämiskohteeksi tiedekasvatuksen lisäämisen osana muuta toimintaa. Tiedekasvatusta on aikaisemminkin ollut projektiomaisesti, mutta nyt tiedekasvatus halutaan nostaa osaksi lapsen arkea. Meille tärkeää on, että lapsi oppii etsimään ratkaisuja, tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia asioita turvallisessa ja innostavassa ympäristössä. Kide Science koulutus vahvistaa päiväkodissa tehtävää tiedekasvatustyötä ja lisää henkilöstömme osaamista”, kertoo Anisten päiväkodin johtaja Niina Kuisma.

“Kide Science tiedekasvatusmallia järjestetään jo maailmanlaajuisesti. Näin erilaisista taustoista tulevilla lapsilla olisi tasa-arvoisemmat lähtökohdat tieteellisen ajattelutavan omaksumiseen. Se hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.”, sanoo Kide Sciencen perustaja ja toimitusjohtaja Sari Hurme-Mehtälä.

Lisätietoja:
Kide Science
Sari Hurme-Mehtälä, sari@kidescience.com, Puh 044 531 5134
Jenni Vartiainen, jenni@kidescience.com , Puh. 040 760 8346

Anisten päiväkoti
Niina Kuisma, niina.kuisma@salo.fi, Puh. 044 778 7883

Takaisin uutislistaukseen