Lempäälän päiväkodeissa aloitetaan Kide Sciencen tarinallinen tiedekasvatusmalli
Lempäälän varhaiskasvatus aloittaa yhteistyön pienten lasten tiedekasvatukseen keskittyneen Kide Sciencen kanssa tammikuussa 2023. Yhteistyön tavoitteena on edistää leikillistä tutkivaa toimintaa Lempäälässä.

12.12.2022

Lempäälän päiväkodeissa aloitetaan Kide Sciencen tarinallinen tiedekasvatusmalli

Lempäälän varhaiskasvatus aloittaa yhteistyön pienten lasten tiedekasvatukseen keskittyneen Kide Sciencen kanssa tammikuussa 2023. Yhteistyön tavoitteena on edistää leikillistä tutkivaa toimintaa Lempäälässä.

”Lempäälän varhaiskasvatuksessa huolehdimme siitä, että jokaisella lapsella toteutuu tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi sekä olla osallisia ja vaikuttajia alati muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuuteen suuntaavan kasvatustoimintamme avulla ohjaamme lasta muodostamaan omia mielipiteitä ja arvioimaan kriittisesti ja eettisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja.” kertoo Lempäälän varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari.

Kide Sciencen tutkiva toiminta perustuu leikkimaailma pedagogiikkaan, jossa lapset toimivat tutkijan roolissa. Leikkiin astutaan Supralaakso -nimisen tarinamaailman kautta. Tarinoista nousee mielikuvittelua ruokkivia avoimia tutkimustehtäviä ratkottavaksi, jotka mahdollistavat onnistumisen kokemukset erilaisille oppijoille.

Vaikka lapsi luonnostaan tutkii ja ihmettelee, ei tieteellinen ajattelu kehity kuitenkaan ilman ohjaamista. Lapsen luonnostaan ilmenevä taipumus tutkia on mitä loistavin hetki ohjata tutkivaa toimintaa kohti tieteellisen ajattelun periaatteita.

“Monipuolinen oppimisen eri osa-alueita yhdistelevä ja soveltava pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen. Lempäälän varhaiskasvatuksessa vahvistetaan aktiivisesti lasten uteliaisuutta ja tutkimisen halua, jokainen lapsi omaa luonnostaan halun tutkia asioita ja ilmiöitä. Kide Science on erinomainen väline syventämään edellä esitettyjen tavoitteiden toteutumista varhaiskasvatuksen arjessa.”, jatkaa Ritari.

Yhteistyö aloitetaan koko henkilöstön koulutuksella, jonka tarkoituksena on syventää ymmärrystä, mitä leikillisellä ja tutkivalla toiminnalla tarkoitetaan sekä ymmärtää niiden hyödyt lapsille. Kuokkalankulma, Kaisla, Arwola ja Säijä ovat Lempäälässä ensimmäiset Kide Sciencen tiedekasvatusmallia hyödyntävät päiväkodit.

Tiedekasvatuksen tarkoituksena on osallistaa lapsia yhdessä selvän ottamiseen ja uusien opittujen asioiden käyttämiseen esimerkiksi leikissä. Varhaisessa tiedekasvatuksessa korostuu utelias tutkiminen ja siihen liittyvät taidot. Tutkivassa toiminnassa leikki ja tarinallisuus avaavat lapsille lukuisia mahdollisuuksia kokea onnistumisia ja keksimisen iloa. Nämä vahvistavat lapsen myönteistä kuvaa itsestä pystyvänä selvän ottajana ja tutkivana oppijana, jolla taas on myönteisiä vaikutuksia elinikäiseen oppimiseen.” sanoo Kide Sciencen perustaja, tutkija Jenni Vartiainen.Lisätietoja:

Kide Science - Sari Hurme-Mehtälä, toimitusjohtaja ja yksi perustajista (sari@kidescience.com, +358 44 531 5134)
Lempäälän kunta - Mirva Ritari, Varhaiskasvatuspäällikkö (mirva.ritari@lempaala.fi, p. +358 44 423 5908)

Kide Science on kansainvälisesti palkittu koulutusalan kasvuyritys, jonka leikillinen ja tarinallinen lähestymistapa opetukseen auttaa varhaiskasvattajia opettamaan 3–8-vuotiaille elinikäisiä tutkimisen taitoja.

Yrityksen perustivat Jenni Vartiainen, Sari Hurme-Mehtälä ja Aino Kuronen joulukuussa 2017 vuosien akateemisen tutkimuksen jälkeen ja on saanut asiakkaita jo 30 maasta. Education Finlandin tukema ja opettajien luoma ja rakastama Kide Science innostaa lapsia tutkimaan kuinka maailma ympärillämme toimii ja kehittää lasten luovan ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, joita tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee. www.kidescience.fi

Takaisin uutislistaukseen