“Viime vuonna kokeilimme Helsingin varhaiskasvatuksessa 10 päiväkodin kanssa Kide Science –tiedekasvatusta. Keräsimme materiaalista palautetta opettajilta, jotka käyttivät oppimateriaalia pedagogisessa toiminnassaan vuoden aikana. Positiivisen vastaanoton ja palautteen perusteella laajensimme mahdollisuutta nyt kaikkiin päiväkoteihin”, kertoo Helsingin kaupungin projektisuunnittelija Nina Auvinen.

8.2.2021

Jokainen Helsingin kaupungin päiväkoti saa mahdollisuuden hypätä mukaan tiedeseikkailuun!

Kide Science –kokonaisuus mahdollistaa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen parissa oleville lapsille leikillisen ja tarinallisen keinon uppoutua tiedekasvatuksen maailmaan. Tiedekasvatusmalli pitää sisällään opettajille suunnatun koulutusmateriaalin ja lapsia innostavat tuokiosuunnitelmat. “Viime vuonna kokeilimme Helsingin varhaiskasvatuksessa 10 päiväkodin kanssa Kide Science –tiedekasvatusta. Keräsimme materiaalista palautetta opettajilta, jotka käyttivät oppimateriaalia pedagogisessa toiminnassaan vuoden aikana. Positiivisen vastaanoton ja palautteen perusteella laajensimme mahdollisuutta nyt kaikkiin päiväkoteihin”, kertoo Helsingin kaupungin projektisuunnittelija Nina Auvinen.

Kide Sciencen materiaaleilla kuka tahansa voi lähteä helposti tutustumaan tiedekasvatukseen. Materiaali on helposti myös muunneltavissa jokaiseen ryhmään sopivaksi kokonaisuudeksi. Kokemukset opettajilta ovat olleet kaikin puolin positiivisia:

- ”Ennen kaikkea helppo materiaali, nopea perehtyä, ja tiedekasvatuksen-tuokiot todella nopea suunnitella.”
- ”Tarinallisuus on auttanut keskittymisessä ja Robotti Hoselista on tullut lapsille tärkeä kaveri.”
- ”Kuka vaan voi vetää tuokioita, mikä on ehdoton plussa.”
- ”Materiaalia helppo käyttää myös soveltaen ja käyttää kaikkea, tai valita itselle mieleiset osiot.”

Helsingin varhaiskasvatuksen henkilöstö panostaa 3-6-vuotiaiden lasten leikilliseen tiedekasvatukseen! Kide Science on tiedekasvatukseen innostava digitaalinen oppimateriaali opettajille. Sen avulla opettajat voivat toteuttaa leikillistä tiedekasvatusta, jonka kautta lapset oppivat tärkeitä tutkimisen taitoja. Kide Science perustuu perustajan FT Jenni Vartiaisen tutkimukseen pienten lasten tiedekasvatuksesta leikillisissä oppimisympäristöissä.

“Tutkimisen taidot ovat niitä perustaitoja, joilla asioista otetaan selvää: miten teen havainnon, miten kuvailen havaintojani muille, miten tulkitsen ja luokittelen havaintojani, miten mitata ja tehdä ennusteita. Tutkimukseni keskeinen tulos oli ylipäänsä huomata, että juuri varhaiskasvatusikä on erittäin hedelmällistä aikaa perustason tutkimisen taitojen harjoittelemiseen, kun sen tekee leikin kautta. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että oppiminen on helpompaa ja motivoivampaa, jos lapsella on näitä taitoja jo kouluun tullessaan. Keskeinen seikka on minäpystyvyydentunteen vahvistuminen herkässä iässä”, painottaa tutkijatohtori Jenni Vartiainen.

Materiaaliin voi perehtyä itsenäisesti alkuvuoden aikana, opettajille sopivana ajankohtana. Materiaalin käytön voi aloittaa liukuvasti vuoden 2021 alkupuolella ja opettajat voivat ilmoittautua mukaan Helsingin kaupungin koulutuskalenterin kautta, tapahtuman nimi: KIDE SCIENCE – Leikillistä tiedekasvatusta lapsille! Digitaalinen oppimateriaali. 

 

Lisätietoja:

Kide Science

Sari Hurme-Mehtälä, sari@kidescience.com, Puh 044 531 5134
Jenni Vartiainen, jenni@kidescience.com , Puh. 040 760 8346

Helsingin kaupunki

Nina Auvinen, Nina.Auvinen@hel.fi, Puh. 040 6106 680

Takaisin uutislistaukseen