Lehdistötiedote 27.2.2019
Keravan kaupunki panostaa tiedekasvatukseen ja aloittaa yhteistyön Kide Sciencen kanssa.

Lehdistötiedote 27.2.2019

Keravan kaupunki panostaa tiedekasvatukseen ja aloittaa yhteistyön Kide Sciencen kanssa

Kide Science ja Keravan kaupunki ovat tammikuussa 2019 aloittaneet yhteistyön varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Yhteistyön tarkoituksena on selvittää, kuinka Kide-tiedetuokioita pystytään parhaiten hyödyntämään osana varhaiskasvatusta.

Keravan Kasvatus- ja opetustoimessa on käynnissä Minä tutkijana, minä keksijänä –hanke, jonka tavoitteena on muun muassa edistää tutkivaa ja toiminnallista, eri oppiaineita yhdistävää oppimista, lisätä kiinnostusta luonnontieteellisiä ja matemaattisia aineita kohtaan sekä edistää ja monipuolistaa opetusteknologian käyttöä oppimisen tukena ja rikastuttajana. Kuluneen vuoden aikana hanke on tuottanut esiopetukseen kolme kiertävää MiniLabia, joissa on tutkimusvälineitä ja –tarvikkeita tutkivan oppimisen toteuttamiseen. Kouluihin on hankittu liikuteltavat FabLabit, joissa on tutkimusvälineiden lisäksi myös teknologiaa. Opettajille on järjestetty monipuolista koulutusta.

Kide Sciencen kanssa aloitettu yhteistyö tarjoaa pilottivaiheeseen mukaan lähteneille varhaiskasvatusyksiköille päiväkodeille ja esikouluille suunnatun, tiedekasvatusta tukevan Kide-tuokiosuunnitelmien paketin ja sitä tukevan koulutuksen. Tuokiosuunnitelmat perustuvat FT​ Jenni Vartiaisen tutkimukseen Helsingin yliopistossa, jonka myötä syntyi myös Kide Science -tiedekasvatusmalli. Tarkoituksena on opettaa lapsille luonnontieteitä ja tutkimisen taitoja ​leikillisin keinoin, mikä​ jättää positiivisen jäljen pienten tutkijoiden sydämiin.

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tähän Kide Sciencen tuokiosuunnitelmat sopivat erinomaisesti, sillä ​pedagoginen lähestymistapa perustuu lapsen kokemusmaailmaan ja luonnontieteet yhdistyvät tarinoihin ja taiteeseen. Jokainen lapsi harjoittelee tutkimisen taitoja ja tieteellistä ajattelua omalla tasollaan, jolloin jokainen lapsi pääsee kehittymään oman tahtinsa mukaisesti.

Keravan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmassa on ’Tutkin ja toimin ympäristössäni’ –oppimiskokonaisuus, jonka asettamien tavoitteiden saavuttamista tiedekasvatus vahvistaa. Pyrimme tukemaan opettajia työssään järjestämällä heille koulutusta ja valmiita materiaaleja, kertoo Minä tutkijana, minä keksijänä –hankkeen koordinaattori Pi Yli-Penttilä.

Kide Sciencen tavoitteena on, että tiedekasvatusta vahvistetaan osana varhaiskasvatusta maailmanlaajuisesti. Näin erilaisista taustoista tulevilla lapsilla olisi tasa-arvoisemmat lähtökohdat tieteellisen ajattelutavan omaksumiseen. Se hyödyttäisi koko yhteiskuntaa, sanoo Kide Sciencen perustaja, tutkija Vartiainen.

Lisätietoja:
Jenni Vartiainen, ​jenni@kidescience.​com, Puh. 040 760 8346
Pi Yli-Penttilä, ​pi.yli-penttila@kerava.fi​, Puh. 040 318 2145

Takaisin uutislistaukseen