Lehdistötiedote 5.3.2020
Kristallikaupunkeja ja katoamismysteerejä: Helsingissä lapset muuntautuvat tutkijoiksi ja oppivat tieteellistä ajattelua mielikuvituksen ja tarinoiden kautta

Lehdistötiedote 5.3.2020

Kristallikaupunkeja ja katoamismysteerejä: Helsingissä lapset muuntautuvat tutkijoiksi ja oppivat tieteellistä ajattelua mielikuvituksen ja tarinoiden kautta

Helsingin kaupunki haluaa panostaa lasten tutkivan toiminnan toteutumiseen varhaiskasvatuksessa. Yhteistyössä Kide Sciencen kautta 11 helsinkiläiseen päiväkotiin jalkautetaan täysin uudenlainen tapa toteuttaa tutkivaa toimintaa. Kide Sciencen soveltama pedagogiikka perustuu FT Jenni Vartiaisen Helsingin yliopistossa tekemään tutkimukseen. “Pienet lapset tarvitsevat merkittävästi erilaisia lähestymistapoja tutkivaan toimintaan, kuin mitä perinteisesti on totuttu käyttämään. Tutkivan toiminnan tulee tuntua lapsen näkökulmasta relevantilta ja huomioida erityisesti lapselle luontainen tapa oppia: leikki!” linjaa Kide Sciencen perustaja tutkija Jenni Vartiainen.

Lapset ovat luonnostaan tutkijoita: he kokeilevat, testaavat, ihmettelevät ja tutkivat jatkuvasti. Useat tutkimukset osoittavat, että lapset hyötyvät paljon mm. myönteisen oppijaminäkuvan, motivaation ja ongelmanratkaisun kehittymisen näkökulmista varhaisesta tutkivasta toiminnasta. Karvin julkaisema Varhaiskasvatuksen laatu arjessa -raportti kuitenkin paljastaa, että tutkivaa toimintaa toteutetaan varhaiskasvatuksessa vielä aivan liian vähän. Jopa puolessa päiväkodeista tutkivaa toimintaa toteutetaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai ei koskaan.

Kide Science tuo päiväkoteihin tarinoiden kautta Supralaaksoksi kutsutun mielikuvitusmaailman. Mielikuvitusmaailman kautta syntyvässä tiedeleikissä lapset saavat ottaa ihan oikean tutkijan roolin ja ratkoa Supralaaksossa asuvien ystävien ongelmia. “Tarinallisuus on äärimmäisen hyvä keino tukea lapsen tutkimisen prosessia. Se ei ole vain keino motivoida lapsia tutkimaan vaan tukee oikein käytettynä lapsen tieteellisen ajattelun kehittymistä.”, Vartiainen kertoo.

Myös opettaja pääsee heittäytymään leikilliseen rooliin. Karvin raportin mukaan opettajat kokevat tutkivan toiminnan toteuttamisen epämieluisaksi, sillä he uskovat etteivät itse osaa esimerkiksi luonnontieteitä riittävän hyvin. Leikillinen rooli antaa opettajalle mahdollisuuden heittäytyä tutkimaan, ihmettelemään ja oppimaan yhdessä lasten kanssa.

Kide Science tarjoaa opettajille kaiken, mitä tutkivan toiminnan toteuttamiseen tarvitaan: verkkokoulutuksen, yksityiskohtaiset tuokiosuunnitelmat, joissa opastetaan lapsen tutkimisen prosessin tukeminen askel askeleelta sekä mielikuvituksellisen maailman luomiseen tarvittavat tarinat ja välineet.

Kide Science on hyvin kysytty myös ulkomailla. “Ulkomailla on havahduttu voimakkaasti tarpeeseen tehdä pienille lapsille sopivaa tiedekasvatusta. Kide Science on edelläkävijä leikillisessä tiedekasvatuksessa ja kysyntää on ympäri maailman. Tällä hetkellä meillä on asiakkaita jo 14 eri maassa, mm. Kiinassa, Australiassa, Thaimaassa ja Bahrainissa”, painottaa Kide Sciencen toimitusjohtaja Sari Hurme-Mehtälä. “

Suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta ja suomalainen tapa yhdistää leikki oppimiseen on uniikkia kansainvälisesti katsottuna. "Olemme erittäin innoissamme tästä yhteistyöstä sillä lapsen tutkiva toiminta on keskeinen osa Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja nyt pääsemme sitä toteuttamaan entistä syvällisemmin leikin pedagogiikka hienosti huomioiden. Tämä yhteistyö tukee myös hienosti Steam-pedagogiikan kehittämistä Helsingissä varhaiskasvatuksesta alkaen", sanoo Helsingin kaupungin pedagoginen asiantuntija Henrietta Suomalainen.

Lisätietoja:
Kide Science
Sari Hurme-Mehtälä, sari@kidescience.com, Puh 044 531 5134
Jenni Vartiainen, jenni@kidescience.com , Puh. 040 760 8346

Helsingin kaupunki
Henrietta Suomalainen, Henrietta.Suomalainen@hel.fi, Puh. 09 310 22759

Takaisin uutislistaukseen